Building Exhibit Centre

Architects & Professionals - Professional Land Surveyor

Professional Land Surveyor

044 620 4194

082 785 8437

hannespls1133@telkomsa.net

Hannes J. Gildenhuys

086 624 7125

http://buildingexhibitcentre.co.za

044 620 4194

Hannes J. Gildenhuys

082 785 8437

086 624 7125

hannespls1133@telkomsa.net

http://buildingexhibitcentre.co.za

About Professional Land Surveyor

Kadastrale Opmetings Plase Dorpe Topofrafiese Opmetings Ingeneurs Opmetings Baken / Hoogte Sertifikate Surveyor

Contact Professional Land Surveyor